k.ú.: 797707 - Žlunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573850 - Žlunice NUTS5 CZ0522573850
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 4440361
zahrada 121 154465
ovoc. sad 46 580170
travní p. 11 14175
lesní poz ostat.komunikace 10 35797
lesní poz 22 2270808
vodní pl. nádrž přírodní 1 2071
vodní pl. nádrž umělá 3 5370
vodní pl. tok přirozený 23 45691
zast. pl. společný dvůr 1 84
zast. pl. 181 124245
ostat.pl. jiná plocha 62 23847
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 14
ostat.pl. manipulační pl. 12 49015
ostat.pl. neplodná půda 4 4303
ostat.pl. ostat.komunikace 65 109163
ostat.pl. pohřeb. 1 3005
ostat.pl. silnice 15 100360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11179
ostat.pl. zeleň 2 9867
Celkem KN 943 7983990
Par. DKM 943 7983990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 70
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 178
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 311
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2021 Obnova novým mapování po KoPÚ (zastavěná část obce)
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
KMD 1:1000 25.09.2012 21.06.2021
S-SK GS 1:2880 1842 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.