k.ú.: 797723 - Žlutava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586013 - Žlutava NUTS5 CZ0724586013
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 755 1624656
zahrada 432 295431
ovoc. sad 23 75379
travní p. 801 1329935
lesní poz les(ne hospodář) 6 841787
lesní poz ostat.komunikace 1 608
lesní poz 184 2457160
vodní pl. nádrž umělá 5 11513
vodní pl. tok přirozený 22 34685
vodní pl. zamokřená pl. 5 1200
zast. pl. zbořeniště 20 3070
zast. pl. 579 136692
ostat.pl. jiná plocha 163 145614
ostat.pl. manipulační pl. 32 51798
ostat.pl. neplodná půda 151 89828
ostat.pl. ostat.komunikace 219 224225
ostat.pl. pohřeb. 1 3245
ostat.pl. silnice 46 36922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17721
ostat.pl. zeleň 23 20724
Celkem KN 3476 7402193
Par. DKM 1010 2740486
Par. KMD 2466 4661707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 382
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
Celkem BUD 555
byt.z. byt 13
obč.z. byt 2
Celkem JED 15
LV 997
spoluvlastník 1549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.05.2018
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.