k.ú.: 797740 - Skoky u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 32852
zahrada 12 9062
ovoc. sad 2 12552
travní p. 71 1604789
lesní poz les(ne hospodář) 57 913173
lesní poz 48 716085
vodní pl. nádrž umělá 3 437736
vodní pl. tok přirozený 2 3722
vodní pl. tok umělý 3 2058
zast. pl. zbořeniště 13 15555
zast. pl. 2 2120
ostat.pl. jiná plocha 15 60685
ostat.pl. manipulační pl. 14 9787
ostat.pl. neplodná půda 130 145900
ostat.pl. ostat.komunikace 34 48339
ostat.pl. pohřeb. 1 1080
ostat.pl. zeleň 2 222
Celkem KN 413 4015717
Par. KMD 413 4015717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 2
LV 12
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.