k.ú.: 797758 - Verušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 349228
zahrada 20 12980
travní p. 170 1917132
lesní poz les(ne hospodář) 103 947823
lesní poz 98 714719
vodní pl. nádrž umělá 7 644947
vodní pl. tok přirozený 7 15620
vodní pl. tok umělý 1 22
vodní pl. zamokřená pl. 1 218
zast. pl. zbořeniště 8 7025
zast. pl. 83 58057
ostat.pl. dráha 3 3366
ostat.pl. jiná plocha 58 75718
ostat.pl. manipulační pl. 14 53271
ostat.pl. neplodná půda 232 250235
ostat.pl. ostat.komunikace 38 52442
ostat.pl. silnice 5 16823
ostat.pl. zeleň 6 168
Celkem KN 874 5119794
Par. KMD 874 5119794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 78
LV 84
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 26.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.