k.ú.: 797766 - Žlutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 4966424
zahrada skleník-pařeniš. 1 203
zahrada 370 215494
ovoc. sad 13 86256
travní p. 360 3361139
lesní poz les(ne hospodář) 35 165489
lesní poz 358 3055124
vodní pl. nádrž umělá 10 20575
vodní pl. tok přirozený 26 161663
vodní pl. tok umělý 2 1738
vodní pl. zamokřená pl. 1 7318
zast. pl. společný dvůr 7 1394
zast. pl. zbořeniště 34 7169
zast. pl. 837 235651
ostat.pl. dráha 54 136046
ostat.pl. jiná plocha 233 312743
ostat.pl. manipulační pl. 84 198229
ostat.pl. mez, stráň 1 43
ostat.pl. neplodná půda 503 624838
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5159
ostat.pl. ostat.komunikace 204 205749
ostat.pl. pohřeb. 1 1151
ostat.pl. silnice 56 166339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 64008
ostat.pl. zeleň 3 1400
Celkem KN 3360 14001342
Par. DKM 1284 807380
Par. KMD 2076 13193962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 209
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 75
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 227
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 818
byt.z. byt 499
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 64
Celkem JED 575
LV 966
spoluvlastník 1503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
DKM 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1967 27.09.2013 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1967 27.09.2013 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.