k.ú.: 797782 - Žopy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 1790075
zahrada 265 190006
ovoc. sad 5 12075
travní p. 136 406983
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz les(ne hospodář) 1 3103
lesní poz ostat.komunikace 1 499
lesní poz 58 2565969
vodní pl. tok přirozený 12 23734
vodní pl. tok umělý 12 19763
zast. pl. zbořeniště 10 1602
zast. pl. 361 78460
ostat.pl. jiná plocha 67 197358
ostat.pl. manipulační pl. 20 27819
ostat.pl. neplodná půda 4 2156
ostat.pl. ostat.komunikace 125 194843
ostat.pl. silnice 11 64224
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 26249
Celkem KN 1411 5604948
Par. DKM 627 2706364
Par. KMD 784 2898584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 351
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 480
spoluvlastník 647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2016
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK ŠD 1:2500 1921 20.03.2017 pro část kú a zastavěnou část
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.03.2017 v části kú mimo zas.území platí do dosud


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 20.05.2022 03:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.