k.ú.: 797804 - Žulová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541575 - Žulová NUTS5 CZ0711541575
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 2322730
zahrada 345 200538
ovoc. sad 2 25366
travní p. 174 661173
lesní poz 265 3983214
vodní pl. nádrž umělá 17 254232
vodní pl. tok přirozený 48 59811
vodní pl. tok umělý 13 5235
vodní pl. zamokřená pl. 1 3966
zast. pl. společný dvůr 14 1887
zast. pl. zbořeniště 26 5370
zast. pl. 415 127637
ostat.pl. dráha 10 43995
ostat.pl. jiná plocha 170 551745
ostat.pl. manipulační pl. 8 22678
ostat.pl. neplodná půda 145 104570
ostat.pl. ostat.komunikace 178 160201
ostat.pl. pohřeb. 3 1795
ostat.pl. silnice 23 67567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12184
ostat.pl. zeleň 22 15206
Celkem KN 2129 8631100
Par. DKM 2129 8631100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 193
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 404
byt.z. byt 95
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 110
LV 477
spoluvlastník 702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2005
ZMVM 1:1000 01.04.1990 22.06.2005
S-SK ŠS 1:2880 1839 01.04.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.