k.ú.: 797901 - Kvaslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 273299
zahrada 46 27341
travní p. 344 677672
lesní poz 152 1308234
vodní pl. rybník 6 35889
vodní pl. tok přirozený 5 1475
vodní pl. tok umělý 23 5398
vodní pl. zamokřená pl. 3 1850
zast. pl. 40 20440
ostat.pl. jiná plocha 134 47460
ostat.pl. manipulační pl. 4 1013
ostat.pl. neplodná půda 125 42848
ostat.pl. ostat.komunikace 146 45666
Celkem KN 1168 2488585
Par. DKM 1168 2488585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 38
LV 94
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2007
ZMVM 1:2000 01.04.1990 03.04.2007
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.