k.ú.: 798321 - Páleč u Milešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 93006
zahrada 30 7476
travní p. 44 92229
lesní poz 12 2888122
vodní pl. tok přirozený 1 1578
zast. pl. zbořeniště 6 1108
zast. pl. 21 2640
ostat.pl. jiná plocha 2 945
ostat.pl. neplodná půda 16 10225
ostat.pl. ostat.komunikace 17 26246
ostat.pl. silnice 1 3768
Celkem KN 152 3127343
Par. KMD 152 3127343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 18
LV 31
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.