k.ú.: 798380 - Mýtnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554006 - Nemanice NUTS5 CZ0321554006
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 23287
travní p. mez, stráň 1 1173
travní p. 18 673830
lesní poz ostat.komunikace 2 4360
lesní poz 26 3767167
vodní pl. tok přirozený 6 9225
vodní pl. tok umělý 1 754
vodní pl. zamokřená pl. 1 340935
ostat.pl. jiná plocha 30 47349
ostat.pl. ostat.komunikace 13 61524
ostat.pl. silnice 1 12744
ostat.pl. zamokřená pl. 2 974
Celkem KN 102 4943322
Par. KMD 102 4943322
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 9
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.