k.ú.: 798401 - Bezvěrov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553999 - Mutěnín NUTS5 CZ0321553999
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 342319
zahrada 9 8877
travní p. mez, stráň 45 120447
travní p. 39 1043836
lesní poz 17 395879
zast. pl. zbořeniště 3 360
zast. pl. 8 5048
ostat.pl. jiná plocha 24 28786
ostat.pl. neplodná půda 2 2640
ostat.pl. ostat.komunikace 13 17569
ostat.pl. silnice 23 21364
Celkem KN 217 1987125
Par. KMD 217 1987125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 8
LV 20
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1838 15.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.