k.ú.: 798444 - Šardičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593150 - Kojátky NUTS5 CZ0646593150
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 2464995
zahrada 65 33530
travní p. 17 25128
lesní poz les(ne hospodář) 1 12107
vodní pl. nádrž přírodní 1 454
vodní pl. tok přirozený 16 9685
vodní pl. tok umělý 1 1726
vodní pl. zamokřená pl. 1 6565
zast. pl. zbořeniště 6 1043
zast. pl. 69 31960
ostat.pl. jiná plocha 15 4800
ostat.pl. manipulační pl. 140 35521
ostat.pl. neplodná půda 9 14940
ostat.pl. ostat.komunikace 88 47496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4532
ostat.pl. zeleň 9 310
Celkem KN 746 2694792
Par. DKM 280 2465003
Par. KMD 466 229789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 22
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 59
LV 103
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2010
DKM-KPÚ 30.06.2005 1:1000 30.06.2005 *) KPÚ, DKM - extravilám
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2005 nahrazeno DKM (KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 08:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.