k.ú.: 798576 - Pernárec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547212 - Staré Město pod Landštejnem NUTS5 CZ0313547212
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 926481
travní p. 59 159481
lesní poz 25 244881
vodní pl. tok přirozený 3 12933
vodní pl. tok umělý 4 1929
zast. pl. 1 48
ostat.pl. jiná plocha 26 66463
ostat.pl. manipulační pl. 7 4184
ostat.pl. neplodná půda 58 91775
ostat.pl. ostat.komunikace 14 23782
ostat.pl. silnice 4 11654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 24139
Celkem KN 300 1567750
Par. KMD 300 1567750
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 1
LV 9
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 10.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.