k.ú.: 798703 - Březenský Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 775390
zahrada 32 12366
travní p. 159 385478
lesní poz 56 143076
vodní pl. tok přirozený 14 3835
vodní pl. tok umělý 20 5627
zast. pl. zbořeniště 1 160
zast. pl. 79 34775
ostat.pl. jiná plocha 45 29005
ostat.pl. manipulační pl. 32 44592
ostat.pl. neplodná půda 22 8741
ostat.pl. ostat.komunikace 60 39733
ostat.pl. silnice 8 14298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1458
Celkem KN 661 1498534
Par. KMD 661 1498534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 70
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 107
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.