k.ú.: 798762 - Nové Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591301 - Okříšky NUTS5 CZ0634591301
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 92687
zahrada 111 72509
ovoc. sad 1 5628
travní p. 26 38856
lesní poz 2 1820
vodní pl. tok přirozený 1 93
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 3 1452
zast. pl. 149 36440
ostat.pl. dráha 11 25378
ostat.pl. jiná plocha 13 4655
ostat.pl. manipulační pl. 5 19077
ostat.pl. neplodná půda 5 5933
ostat.pl. ostat.komunikace 50 14483
ostat.pl. silnice 7 14190
ostat.pl. zeleň 1 343
Celkem KN 430 333614
Par. KMD 430 333614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 145
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 15:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.