k.ú.: 798819 - Dolní Vysoké II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565105 - Levín NUTS5 CZ0423565105
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 14136
zahrada 28 12049
travní p. 53 144661
lesní poz 17 38629
vodní pl. rybník 1 2182
vodní pl. tok přirozený 4 3046
zast. pl. zbořeniště 3 438
zast. pl. 14 4410
ostat.pl. dráha 4 7772
ostat.pl. jiná plocha 3 727
ostat.pl. neplodná půda 20 18259
ostat.pl. ostat.komunikace 15 5879
ostat.pl. silnice 14 12657
Celkem KN 185 264845
Par. KMD 185 264845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 4
Celkem BUD 14
LV 28
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1824 15.06.2009 PK mapa Dolní Vysoké


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.