k.ú.: 798843 - Štětí II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 476156
zahrada 47 77849
travní p. 102 131244
lesní poz 49 184732
zast. pl. zbořeniště 3 58
zast. pl. 76 2482
ostat.pl. dráha 3 256
ostat.pl. jiná plocha 14 10001
ostat.pl. manipulační pl. 4 74439
ostat.pl. neplodná půda 64 66827
ostat.pl. ostat.komunikace 43 35505
ostat.pl. silnice 2 22053
ostat.pl. skládka 79 75293
Celkem KN 563 1156895
Par. KMD 563 1156895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 72
LV 117
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2010 rastr PK Štětí


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.