k.ú.: 798894 - Dubina u Ostravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 81468
zahrada 8 4237
travní p. 5 601
lesní poz 1 3424
vodní pl. tok umělý 6 1444
zast. pl. 348 202530
ostat.pl. jiná plocha 181 428619
ostat.pl. manipulační pl. 16 12207
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 309
ostat.pl. ostat.komunikace 195 246163
ostat.pl. silnice 1 84
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 44525
ostat.pl. zeleň 131 272887
Celkem KN 944 1298498
Par. DKM 944 1298498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 236
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 29
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 44
Celkem BUD 341
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 6332
byt.z. dílna 40
byt.z. garáž 94
byt.z. j.nebyt 51
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 15
Celkem JED 6534
LV 2779
spoluvlastník 6153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.07.2006
Ins. A 1:1000 31.12.1939 03.07.2006 k.ú. Dubina u Ostr. vzniklo v r. 1984 z částí k.ú. Hrabůvka (Ins. A r.1939), Hrabová (Ins. A r. 1947), Nová Bělá (In. A r. 1948),Stará Bělá (In. A r. 1952),.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 15:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.