k.ú.: 798932 - Hůrka u Železné Rudy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556084 - Prášily NUTS5 CZ0322556084
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz les(ne hospodář) 241 21761978
vodní pl. nádrž přírodní 1 26572
vodní pl. tok přirozený 5 74998
zast. pl. společný dvůr 28 52218
zast. pl. 52 14182
ostat.pl. jiná plocha 271 6275861
ostat.pl. manipulační pl. 1 13798
ostat.pl. ostat.komunikace 25 167148
ostat.pl. silnice 7 76243
Celkem KN 631 28462998
Par. DKM 631 28462998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 51
LV 48
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1996
VÚMO 1:5000 01.01.1987 27.12.1996
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.