k.ú.: 799068 - Srní II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557111 - Srní NUTS5 CZ0322557111
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 312298
travní p. 58 1163242
lesní poz les(ne hospodář) 44 7615334
vodní pl. tok přirozený 1 4550
vodní pl. zamokřená pl. 1 27606
zast. pl. společný dvůr 1 77
zast. pl. zbořeniště 2 513
zast. pl. 17 3376
ostat.pl. jiná plocha 53 540899
ostat.pl. manipulační pl. 12 29766
ostat.pl. neplodná půda 1 71563
ostat.pl. ostat.komunikace 3 26052
Celkem KN 211 9795276
Par. DKM 211 9795276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 17
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 51
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.1996
VÚMO 1:5000 01.01.1987 25.03.1996
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.