k.ú.: 799106 - Jabloneček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 1067835
travní p. 24 1681253
lesní poz 140 19822457
vodní pl. nádrž umělá 5 33568
vodní pl. zamokřená pl. 8 45219
zast. pl. zbořeniště 5 2118
zast. pl. 11 2551
ostat.pl. jiná plocha 71 965993
ostat.pl. manipulační pl. 1 1236
ostat.pl. neplodná půda 20 296553
ostat.pl. ostat.komunikace 23 96950
Celkem KN 315 24015733
Par. DKM 315 24015733
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 11
LV 24
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. Přepracování VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.