k.ú.: 799114 - Svébořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 1666192
travní p. 29 1522834
lesní poz 57 24424771
vodní pl. nádrž přírodní 7 58887
vodní pl. nádrž umělá 2 2418
zast. pl. zbořeniště 4 61564
zast. pl. 20 7475
ostat.pl. jiná plocha 41 511864
ostat.pl. manipulační pl. 1 27905
ostat.pl. neplodná půda 1 1341
ostat.pl. ostat.komunikace 15 84823
ostat.pl. silnice 1 18669
ostat.pl. zeleň 2 16196
Celkem KN 192 28404939
Par. DKM 192 28404939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 20
LV 12
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. Přepracování VÚMO Ralsko. Pod k.ú. přisloučeno celé k.ú. Černá Novina.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.