k.ú.: 903337 - Souš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 214284
zahrada 3 181
travní p. 1 13809
lesní poz les(ne hospodář) 16 1779457
lesní poz 4 3069
vodní pl. nádrž umělá 7 420244
vodní pl. tok přirozený 2 12952
vodní pl. tok umělý 9 18140
vodní pl. zamokřená pl. 2 31152
zast. pl. 74 32066
ostat.pl. dráha 13 129393
ostat.pl. jiná plocha 173 2685911
ostat.pl. manipulační pl. 46 376384
ostat.pl. neplodná půda 4 10624
ostat.pl. ostat.komunikace 78 194450
ostat.pl. silnice 12 121732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 568790
ostat.pl. zeleň 3 17637
Celkem KN 470 6630275
Par. DKM 470 6630275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 73
LV 41
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 17:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.