k.ú.: 918415 - Horní Krupá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 2837
travní p. 8 277190
lesní poz 19 6174373
vodní pl. nádrž umělá 3 4109
zast. pl. společný dvůr 1 15289
zast. pl. 48 6742
ostat.pl. jiná plocha 36 228484
ostat.pl. neplodná půda 10 95614
ostat.pl. ostat.komunikace 5 38547
ostat.pl. silnice 1 25882
Celkem KN 134 6869067
Par. DKM 134 6869067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 9
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
Celkem BUD 48
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 27
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. Přepracování VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.