k.ú.: 918423 - Hradčany nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 39271
zahrada 33 45576
travní p. 6 839081
lesní poz 74 20203026
vodní pl. nádrž přírodní 2 176933
vodní pl. nádrž umělá 2 40592
vodní pl. rybník 5 241367
vodní pl. tok přirozený 1 7166
vodní pl. zamokřená pl. 25 453132
zast. pl. zbořeniště 10 2476
zast. pl. 329 93986
ostat.pl. dráha 3 36151
ostat.pl. jiná plocha 322 2519069
ostat.pl. manipulační pl. 15 18300
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 13603
ostat.pl. ostat.komunikace 51 293657
ostat.pl. silnice 2 64064
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14225
ostat.pl. zeleň 2 24015
Celkem KN 888 25125690
Par. DKM 888 25125690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 37
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 190
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 12
Celkem BUD 329
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 142
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2880 01.01.1995 Od -ověř TO. Přepracování. Do k.ú. přisloučeno celé k.ú. Hvězdov.
FÚO 1:2000 01.04.1971 01.01.1995 01.01.1971 Od -nezjištěn TO. VP Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1971 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.