k.ú.: 918440 - Náhlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 881275
zahrada 4 4785
travní p. 103 5072691
lesní poz 190 7659918
zast. pl. zbořeniště 6 1573
zast. pl. 75 13674
ostat.pl. jiná plocha 83 277824
ostat.pl. manipulační pl. 3 2515
ostat.pl. neplodná půda 6 12427
ostat.pl. ostat.komunikace 20 191904
ostat.pl. silnice 1 8893
Celkem KN 521 14127479
Par. DKM 521 14127479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 75
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 75
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. Přepracování VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.