k.ú.: 918458 - Ploužnice pod Ralskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 877584
zahrada 20 29792
travní p. 18 497471
lesní poz 87 12965326
vodní pl. nádrž přírodní 6 205219
vodní pl. tok přirozený 3 3090
vodní pl. zamokřená pl. 3 113828
zast. pl. společný dvůr 7 54217
zast. pl. zbořeniště 7 7406
zast. pl. 224 58942
ostat.pl. jiná plocha 283 1381265
ostat.pl. manipulační pl. 9 69414
ostat.pl. neplodná půda 6 621226
ostat.pl. ostat.komunikace 48 313488
ostat.pl. silnice 2 45582
ostat.pl. zeleň 7 7723
Celkem KN 735 17251573
Par. DKM 735 17251573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 222
LV 147
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. Přepracování VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.