k.ú.: 920681 - Luboměř u Potštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 500151 - Luboměř pod Strážnou NUTS5 CZ0714500151
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 1670967
zahrada 1 1108
travní p. 29 2787039
lesní poz les(ne hospodář) 33 4064582
vodní pl. nádrž přírodní 1 5361
vodní pl. nádrž umělá 2 5472
vodní pl. tok přirozený 28 47751
vodní pl. tok umělý 1 2216
vodní pl. zamokřená pl. 4 20873
zast. pl. 98 32718
ostat.pl. jiná plocha 108 558991
ostat.pl. manipulační pl. 1 480
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 331
ostat.pl. ostat.komunikace 51 223864
ostat.pl. pohřeb. 1 3115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 47497
ostat.pl. zeleň 11 107650
Celkem KN 386 9580015
Par. DKM 386 9580015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 98
LV 28
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.03.2014 nové k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.