k.ú.: 930059 - Podbořanský Rohozec u Hradiště I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566608 - Podbořanský Rohozec NUTS5 CZ0424566608
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 5231
travní p. 6 102302
lesní poz ostat.komunikace 20 39605
lesní poz 20 1210381
zast. pl. 8 1139
ostat.pl. jiná plocha 2 10349
ostat.pl. ostat.komunikace 2 2559
Celkem KN 60 1371566
Par. DKM 60 1371566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
Celkem BUD 8
LV 1
spoluvlastník 2

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2003
S-SK GS 1:2880 1841 29.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 22:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.