k.ú.: 930148 - Skořice v Brdech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 506664 - Skořice NUTS5 CZ0326506664
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 25 379436
lesní poz les(ne hospodář) 133 16107298
lesní poz ostat.komunikace 3 2187
lesní poz školka 2 19666
lesní poz 3 23721
vodní pl. nádrž umělá 7 13103
vodní pl. tok umělý 1 526
vodní pl. zamokřená pl. 1 323
zast. pl. 26 5958
ostat.pl. jiná plocha 170 3170831
ostat.pl. ostat.komunikace 66 212111
ostat.pl. zeleň 8 78499
Celkem KN 445 20013659
Par. DKM 445 20013659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
Celkem BUD 25
LV 15
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 05:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.