k.ú.: 930369 - Cihelny u Podivic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593486 - Podivice NUTS5 CZ0646593486
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 1 3549
lesní poz les(ne hospodář) 15 1293286
ostat.pl. jiná plocha 6 8888
ostat.pl. ostat.komunikace 1 10936
Celkem KN 23 1316659
Par. DKM 23 1316659
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 3
spoluvlastník 5

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2011 DKM v S-JTSK zavedena do ISKN bez VÚ. k.ú. Cihelny vzniklo z k.ú. Kotáry v roce 2013
KM-D 1:1000 01.10.2003 07.04.2011 zavedení KMD zpracované MNO v S-JTSK, ale s kvalitou KMD v S-SK
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 18:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.