k.ú.: 930491 - Hájenky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 561673 - Křišťanov NUTS5 CZ0315561673
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 3 50993
lesní poz 8 96653
zast. pl. 9 1008
ostat.pl. jiná plocha 4 18240
ostat.pl. ostat.komunikace 3 5496
Celkem KN 27 172390
Par. DKM 27 172390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 9
LV 3
spoluvlastník 7

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2019 1:1000 20.11.2019 *)
DKM 15.10.2013 1:1000 12.12.2013 *) 20.11.2019 vzniklo z původních k.ú. Arnoštov u Českého Krumlova a k.ú. Ondřejov u Českého Krumlova ; Z-10677/2013-302


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.