k.ú.: 990256 - Velká Střelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503941 - Libavá NUTS5 CZ0712503941
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71079 - Vojenský újezd Libavá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 15 1233443
lesní poz les(ne hospodář) 210 44625171
lesní poz ostat.komunikace 2 5408
lesní poz školka 1 4519
lesní poz 31 1497483
vodní pl. nádrž umělá 4 21768
vodní pl. rybník 1 7606
vodní pl. zamokřená pl. 8 27034
zast. pl. 112 44171
ostat.pl. jiná plocha 302 24632647
ostat.pl. manipulační pl. 2 258612
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 9094
ostat.pl. ostat.komunikace 115 1097381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2962
Celkem KN 808 73467299
Par. DKM 808 73467299
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 16
Celkem BUD 112
LV 9
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.