k.ú.: 990388 - Žďár u Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555177 - Hradiště NUTS5 CZ0412555177
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41039 - Vojenský újezd Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 50 1198466
lesní poz les(ne hospodář) 235 19302570
lesní poz 1 17504
vodní pl. nádrž umělá 6 9854
vodní pl. tok přirozený 2 9063
vodní pl. zamokřená pl. 2 26492
zast. pl. 25 3058
ostat.pl. dráha 1 767
ostat.pl. jiná plocha 291 53205406
ostat.pl. ostat.komunikace 45 276601
ostat.pl. zeleň 3 132583
Celkem KN 661 74182364
Par. DKM 661 74182364
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 25
Celkem BUD 25
LV 3
spoluvlastník 7

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2003 území vojenského újezdu - mapa nevznikla mapováním ani vektorizací
S-SK GS 1:2880 1842 29.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 19:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.