k.ú.: 991881 - Osina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592935 - Březina NUTS5 CZ0646592935
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62199 - Vojenský újezd Březina

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 3 32305
lesní poz les(ne hospodář) 131 24077103
lesní poz školka 1 5145
lesní poz 2 7230
vodní pl. nádrž umělá 8 43650
zast. pl. 3 133
ostat.pl. jiná plocha 23 1195386
ostat.pl. ostat.komunikace 52 415747
ostat.pl. zeleň 20 3498082
Celkem KN 243 29274781
Par. DKM 243 29274781
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 3
LV 2
spoluvlastník 5

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2011 DKM v S-JTSK zavedena do ISKN bez VÚ.
KM-D 1:1000 01.10.2003 25.03.2011 zavedení KMD v S-JTSK zpracované MNO s kvalitou mapy KMD v S-SK
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.10.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 17:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.