k.ú.: 629944 - Vestřev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579173 - Dolní Olešnice NUTS5 CZ0525579173
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.11.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 588195
zahrada 36 29444
ovoc. sad 2 4356
travní p. 83 134280
lesní poz 28 260763
vodní pl. nádrž umělá 1 6047
vodní pl. tok přirozený 2 38225
vodní pl. tok umělý 11 4363
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 5 2721
zast. pl. 73 32680
ostat.pl. dráha 1 4391
ostat.pl. jiná plocha 105 53304
ostat.pl. manipulační pl. 3 20251
ostat.pl. neplodná půda 43 49034
ostat.pl. ostat.komunikace 49 31176
ostat.pl. silnice 16 27679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 784
ostat.pl. zeleň 7 70387
Celkem KN 545 1358100
Par. KMD 545 1358100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 68
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 98
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1:2880 1841 30.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.11.2018 12:49

Aktuality

19.11.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

09.11.2018
Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

06.11.2018
Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.