k.ú.: 634247 - Dymokury - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 05.12.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 6120718
zahrada skleník-pařeniš. 2 978
zahrada 250 213789
ovoc. sad 10 79177
travní p. 71 239564
lesní poz 73 996914
vodní pl. nádrž přírodní 5 20843
vodní pl. nádrž umělá 2 3688
vodní pl. rybník 1 272265
vodní pl. tok přirozený 2 25517
vodní pl. tok umělý 56 32108
vodní pl. zamokřená pl. 2 53420
zast. pl. společný dvůr 6 122
zast. pl. zbořeniště 27 5085
zast. pl. 450 204881
ostat.pl. dráha 1 45436
ostat.pl. jiná plocha 116 96963
ostat.pl. manipulační pl. 47 275014
ostat.pl. neplodná půda 12 18683
ostat.pl. ostat.komunikace 164 212570
ostat.pl. pohřeb. 1 1345
ostat.pl. silnice 79 204880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 102553
ostat.pl. zeleň 14 83285
Celkem KN 2137 9309798
Par. KMD 2137 9309798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 263
č.p. rod.rekr 10
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 5
Celkem BUD 448
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 4
Celkem JED 44
LV 531
spoluvlastník 811

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1842 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.12.2021 15:43

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.