k.ú.: 634247 - Dymokury - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 736 6120718
zahrada skleník-pařeniš. 2 978
zahrada 249 214089
ovoc. sad 10 79177
travní p. 71 239564
lesní poz 73 997083
vodní pl. nádrž přírodní 5 20843
vodní pl. nádrž umělá 2 3688
vodní pl. rybník 1 272265
vodní pl. tok přirozený 2 25517
vodní pl. tok umělý 57 32203
vodní pl. zamokřená pl. 2 53420
zast. pl. společný dvůr 6 122
zast. pl. zbořeniště 27 5085
zast. pl. 446 203083
ostat.pl. dráha 1 45436
ostat.pl. jiná plocha 116 96903
ostat.pl. manipulační pl. 47 275014
ostat.pl. neplodná půda 12 18683
ostat.pl. ostat.komunikace 164 212845
ostat.pl. pohřeb. 1 1345
ostat.pl. silnice 79 204880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 102553
ostat.pl. zeleň 13 84304
Celkem KN 2131 9309798
Par. KMD 2131 9309798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 264
č.p. rod.rekr 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
Celkem BUD 444
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 4
Celkem JED 44
LV 545
spoluvlastník 829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1842 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 07.04.2020 19:24

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.