k.ú.: 634247 - Dymokury - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 25.09.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 731 6114765
zahrada skleník-pařeniš. 2 978
zahrada 261 245994
ovoc. sad 7 73574
travní p. 71 257886
lesní poz 64 996914
vodní pl. nádrž přírodní 3 8872
vodní pl. nádrž umělá 2 3688
vodní pl. rybník 1 272265
vodní pl. tok přirozený 2 25517
vodní pl. tok umělý 56 32108
vodní pl. zamokřená pl. 2 53420
zast. pl. společný dvůr 6 122
zast. pl. zbořeniště 6 1376
zast. pl. 450 202705
ostat.pl. dráha 1 45436
ostat.pl. jiná plocha 107 123609
ostat.pl. manipulační pl. 21 236248
ostat.pl. neplodná půda 11 18265
ostat.pl. ostat.komunikace 143 204818
ostat.pl. pohřeb. 1 1345
ostat.pl. silnice 78 204420
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 100759
ostat.pl. zeleň 15 84756
Celkem KN 2043 9309840
Par. KMD 2043 9309840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 270
č.p. rod.rekr 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 448
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 4
Celkem JED 44
LV 533
spoluvlastník 829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1842 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 27.09.2022 00:16

Aktuality

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.