k.ú.: 609838 - Veselí nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 10.02.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 901417
zahrada 18 12377
travní p. 109 591026
lesní poz 114 4681223
vodní pl. tok přirozený 12 40302
vodní pl. zamokřená pl. 14 64102
zast. pl. zbořeniště 29 17006
zast. pl. 29 12230
ostat.pl. dobývací prost. 2 24992
ostat.pl. dráha 1 66
ostat.pl. jiná plocha 25 8639
ostat.pl. manipulační pl. 11 17905
ostat.pl. neplodná půda 16 31120
ostat.pl. ostat.komunikace 68 181942
ostat.pl. silnice 1 20339
Celkem KN 471 6604686
Par. DKM 33 1766467
Par. KMD 438 4838219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 29
LV 62
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2015
DKM 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1995 13.02.2015 Od -dle KP. Na části.
ZMVM 1:5000 01.01.1995 29.09.2009 Od -dle KP. Na části map. VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.02.2019 02:48

Aktuality

14.02.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2019) je k dispozici ke stažení.

04.02.2019
Aktualizovány otázky ke zvláštní části zkoušky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

31.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.