k.ú.: 692743 - Měcholupy u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 539716 - Měcholupy NUTS5 CZ0324539716
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 17.02.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 10 3589
orná půda 651 2980720
zahrada 123 104781
ovoc. sad 2 6825
travní p. mez, stráň 7 3572
travní p. 335 947723
lesní poz 153 8524948
vodní pl. nádrž umělá 4 3527
vodní pl. rybník 2 841
vodní pl. tok přirozený 10 995
vodní pl. tok umělý 39 8005
vodní pl. zamokřená pl. 3 3952
zast. pl. 148 77516
ostat.pl. dráha 1 11316
ostat.pl. jiná plocha 98 43881
ostat.pl. manipulační pl. 17 28626
ostat.pl. neplodná půda 28 15013
ostat.pl. ostat.komunikace 173 96114
ostat.pl. silnice 29 44330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4486
ostat.pl. zeleň 10 967
Celkem KN 1844 12911727
Par. DKM 1844 12911727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 147
LV 193
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2006
ZMVM 1:2000 01.01.1992 01.01.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 19.02.2019 22:20

Aktuality

14.02.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2019) je k dispozici ke stažení.

04.02.2019
Aktualizovány otázky ke zvláštní části zkoušky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

31.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.