k.ú.: 726907 - Pozořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583677 - Pozořice NUTS5 CZ0643583677
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 09.12.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1341 3095161
vinice 24 11316
zahrada 793 547533
ovoc. sad 14 36157
travní p. 146 142225
lesní poz 38 10746282
vodní pl. nádrž umělá 4 1520
vodní pl. tok přirozený 30 24678
zast. pl. zbořeniště 17 3241
zast. pl. 989 265882
ostat.pl. dráha 2 38607
ostat.pl. jiná plocha 148 64622
ostat.pl. manipulační pl. 61 46683
ostat.pl. neplodná půda 82 45682
ostat.pl. ostat.komunikace 469 244964
ostat.pl. pohřeb. 1 7338
ostat.pl. silnice 49 120656
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 25233
ostat.pl. zeleň 23 20219
Celkem KN 4250 15487999
Par. DKM 4250 15487999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 543
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 153
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 34
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 968
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 40
LV 1393
spoluvlastník 2111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2013
THM-G 1:2000 15.05.1973 30.10.2013
THM-V 1:2000 15.05.1973 30.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.05.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 10.12.2018 07:12

Aktuality

06.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

30.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.

29.11.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 18. prosince 2018.