k.ú.: 760684 - Svídnice u Dymokur - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.12.2023)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 2282549
zahrada 82 90562
ovoc. sad 5 25979
travní p. 80 329370
lesní poz 10 865807
vodní pl. nádrž umělá 2 4921
vodní pl. rybník 5 10652
vodní pl. tok umělý 12 24499
zast. pl. zbořeniště 4 1253
zast. pl. 89 61157
ostat.pl. dráha 1 4203
ostat.pl. jiná plocha 20 9220
ostat.pl. manipulační pl. 55 18551
ostat.pl. neplodná půda 3 7554
ostat.pl. ostat.komunikace 44 66470
ostat.pl. pohřeb. 1 2414
ostat.pl. silnice 5 38269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 19585
ostat.pl. zeleň 1 783
Celkem KN 793 3863798
Par. KMD 793 3863798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 86
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 167
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1842 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.12.2023 09:44

Aktuality

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

15.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Účtárna.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.