k.ú.: 760684 - Svídnice u Dymokur - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 05.12.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 2285195
zahrada 80 88551
ovoc. sad 5 25979
travní p. 79 329057
lesní poz 10 865807
vodní pl. nádrž umělá 2 4921
vodní pl. rybník 5 10652
vodní pl. tok umělý 12 24694
zast. pl. zbořeniště 4 1253
zast. pl. 92 60912
ostat.pl. dráha 1 4203
ostat.pl. jiná plocha 20 9328
ostat.pl. manipulační pl. 55 18551
ostat.pl. neplodná půda 3 7554
ostat.pl. ostat.komunikace 43 66152
ostat.pl. pohřeb. 1 2414
ostat.pl. silnice 5 38269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 19585
ostat.pl. zeleň 1 783
Celkem KN 790 3863860
Par. KMD 790 3863860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 86
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 168
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1842 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.12.2021 15:51

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.