k.ú.: 634531 - Smolné Pece - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538027 - Smolné Pece NUTS5 CZ0412538027
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2001
zahrada 164 193259
travní p. mez, stráň 4 21448
travní p. 190 1905365
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz les(ne hospodář) 63 3875973
lesní poz 10 106871
vodní pl. nádrž umělá 4 14996
vodní pl. rybník 1 3003
vodní pl. tok umělý 5 2415
vodní pl. zamokřená pl. 2 1782
zast. pl. 175 26600
ostat.pl. jiná plocha 38 79157
ostat.pl. mez, stráň 7 24206
ostat.pl. neplodná půda 30 107430
ostat.pl. ostat.komunikace 27 84238
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 383
ostat.pl. zeleň 2 213
Celkem KN 725 6449378
Par. DKM 725 6449378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 77
č.p. víceúčel 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 176
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 203
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.08.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1990 02.08.2000
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 13.08.2022 04:33

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.