k.ú.: 634531 - Smolné Pece - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538027 - Smolné Pece NUTS5 CZ0412538027
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 11.11.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 139731
zahrada 86 75426
travní p. 284 1853802
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz les(ne hospodář) 64 3876638
lesní poz 10 106871
vodní pl. nádrž umělá 4 14996
vodní pl. rybník 1 3003
vodní pl. tok umělý 5 2415
vodní pl. zamokřená pl. 2 1782
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 162 28883
ostat.pl. jiná plocha 44 112472
ostat.pl. neplodná půda 52 147761
ostat.pl. ostat.komunikace 33 83566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 383
ostat.pl. zeleň 6 1509
Celkem KN 767 6449301
Par. DKM 767 6449301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 41
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 161
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 198
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.08.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1990 02.08.2000
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 12.11.2018 18:44

Aktuality

09.11.2018
Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

06.11.2018
Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.

06.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.