k.ú.: 652458 - Chomutov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562971 - Chomutov NUTS5 CZ0422562971
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 2255145
zahrada skleník-pařeniš. 2 50
zahrada 1709 912102
ovoc. sad 84 294665
travní p. 224 634223
lesní poz 187 2251677
vodní pl. nádrž přírodní 59 496582
vodní pl. nádrž umělá 21 323979
vodní pl. tok přirozený 98 139270
vodní pl. tok umělý 6 17612
vodní pl. zamokřená pl. 51 132265
zast. pl. společný dvůr 55 10695
zast. pl. zbořeniště 111 41137
zast. pl. 6273 1771919
ostat.pl. dobývací prost. 5 2181
ostat.pl. dráha 115 742187
ostat.pl. jiná plocha 1820 2809640
ostat.pl. manipulační pl. 1236 3270025
ostat.pl. neplodná půda 275 422092
ostat.pl. ost.dopravní pl. 59 24942
ostat.pl. ostat.komunikace 1775 1400140
ostat.pl. pohřeb. 3 94183
ostat.pl. silnice 184 529271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 71 267387
ostat.pl. zeleň 1268 1308566
Celkem KN 16224 20151935
Par. DKM 16224 20151935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 367
č.p. byt.dům 428
č.p. doprava 8
č.p. jiná st. 226
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 223
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 1124
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 37
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 14
č.e. garáž 639
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 8
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 63
bez čp/če garáž 1522
bez čp/če jiná st. 363
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 189
bez čp/če prům.obj 189
bez čp/če rod.rekr 160
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 167
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 5876
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 11426
byt.z. dílna 40
byt.z. garáž 55
byt.z. j.nebyt 432
byt.z. rozest. 25
obč.z. byt 126
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 12125
LV 12104
spoluvlastník 27948

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2016
THM-V 1:1000 31.12.1983 10.12.2016 část v 1:2000
THM-V 1:2000 01.09.1983 30.12.1983 část k.ú.
THM-V 1:1000 31.12.1981 31.08.1983 část k.ú.
FÚO 1:5000 04.05.1980 10.12.2016 část k.ú.
THM-V 1:1000 27.11.1973 30.12.1981 část k.ú.
THM-V 1:1000 31.12.1970 26.11.1973
THM-G 1:1000 31.12.1969 10.12.2016 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 30.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.10.2019 21:27

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.