k.ú.: 653551 - Chotýšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529818 - Chotýšany NUTS5 CZ0201529818
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 764 3283235
zahrada 197 144181
ovoc. sad 11 39367
travní p. 440 796702
lesní poz 118 1814604
vodní pl. nádrž umělá 1 2036
vodní pl. rybník 13 54256
vodní pl. tok přirozený 10 29224
vodní pl. tok umělý 63 11430
zast. pl. společný dvůr 4 2483
zast. pl. zbořeniště 1 174
zast. pl. 326 118478
ostat.pl. jiná plocha 166 121036
ostat.pl. manipulační pl. 30 39159
ostat.pl. neplodná půda 34 34882
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 365
ostat.pl. ostat.komunikace 112 114689
ostat.pl. pohřeb. 2 2214
ostat.pl. silnice 39 69060
ostat.pl. zeleň 13 22235
Celkem KN 2345 6699810
Par. KMD 2345 6699810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 308
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 393
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.03.2019 09:05

Aktuality

26.03.2019
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2018. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.

25.03.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.