k.ú.: 653551 - Chotýšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529818 - Chotýšany NUTS5 CZ0201529818
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 764 3283112
zahrada 198 144303
ovoc. sad 13 39367
travní p. 440 796702
lesní poz 118 1814604
vodní pl. nádrž umělá 1 2036
vodní pl. rybník 13 54256
vodní pl. tok přirozený 10 29224
vodní pl. tok umělý 63 11430
zast. pl. společný dvůr 4 2483
zast. pl. zbořeniště 1 174
zast. pl. 328 118683
ostat.pl. jiná plocha 166 120980
ostat.pl. manipulační pl. 30 39159
ostat.pl. neplodná půda 34 34868
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 365
ostat.pl. ostat.komunikace 111 114555
ostat.pl. pohřeb. 2 2214
ostat.pl. silnice 39 69060
ostat.pl. zeleň 13 22235
Celkem KN 2349 6699810
Par. KMD 2349 6699810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 310
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 394
spoluvlastník 593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2019 17:34

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.