k.ú.: 653578 - Městečko u Chotýšan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529818 - Chotýšany NUTS5 CZ0201529818
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 2686436
zahrada 92 46640
ovoc. sad 3 18335
travní p. 367 944458
lesní poz les s budovou 3 82
lesní poz 86 2697609
vodní pl. nádrž přírodní 8 6294
vodní pl. nádrž umělá 1 334
vodní pl. rybník 15 357049
vodní pl. tok přirozený 90 43797
vodní pl. zamokřená pl. 1 615
zast. pl. společný dvůr 1 828
zast. pl. 143 53680
ostat.pl. dráha 3 50026
ostat.pl. jiná plocha 146 81041
ostat.pl. manipulační pl. 21 7586
ostat.pl. neplodná půda 58 83488
ostat.pl. ostat.komunikace 89 119712
ostat.pl. silnice 20 66119
ostat.pl. zeleň 1 346
Celkem KN 1577 7264475
Par. KMD 1577 7264475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 144
LV 261
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2018 22:19

Aktuality

12.09.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

12.09.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2018) je k dispozici ke stažení.

06.09.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2018.