k.ú.: 682969 - Libkovice u Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:476706950

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567302 - Mariánské Radčice NUTS5 CZ0425567302
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 389168
travní p. 20 157513
lesní poz les(ne hospodář) 6 219358
lesní poz 4 40216
vodní pl. nádrž umělá 2 7353
vodní pl. tok přirozený 9 21541
vodní pl. zamokřená pl. 12 187609
zast. pl. 9 12507
ostat.pl. dobývací prost. 216 2696299
ostat.pl. dráha 8 31879
ostat.pl. jiná plocha 309 3361417
ostat.pl. manipulační pl. 2 5260
ostat.pl. neplodná půda 25 35856
ostat.pl. ostat.komunikace 62 75976
ostat.pl. silnice 14 66049
ostat.pl. zeleň 6 139023
Celkem KN 746 7447024
Par. DKM 746 7447024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 9
LV 22
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2006
S-SK GS 1:2880 1893 29.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 21.09.2019 17:11

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.