k.ú.: 687251 - Loukov u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588709 - Loukov NUTS5 CZ0721588709
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.01.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1007 4335806
zahrada 449 300123
ovoc. sad 40 96145
travní p. 168 411019
lesní poz les s budovou 8 772
lesní poz les(ne hospodář) 15 586595
lesní poz 143 5055202
vodní pl. nádrž umělá 4 5533
vodní pl. rybník 1 187
vodní pl. tok přirozený 54 56151
zast. pl. zbořeniště 16 4920
zast. pl. 387 151844
ostat.pl. dráha 5 51948
ostat.pl. jiná plocha 102 40852
ostat.pl. manipulační pl. 89 387274
ostat.pl. neplodná půda 30 17984
ostat.pl. ostat.komunikace 366 309996
ostat.pl. pohřeb. 2 4024
ostat.pl. silnice 31 85905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 27362
ostat.pl. zeleň 166 299031
Celkem KN 3093 12228673
Par. DKM 1630 5725603
Par. KMD 1463 6503070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 208
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
Celkem BUD 383
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 489
spoluvlastník 693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 24.01.2020 09:13

Aktuality

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.