k.ú.: 717584 - Žerotín u Panenského Týnce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 543012 - Žerotín NUTS5 CZ0424543012
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 05.12.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 731 3316888
zahrada 103 73273
ovoc. sad 18 67895
travní p. 99 109458
lesní poz les s budovou 15 615
lesní poz ostat.komunikace 1 1080
lesní poz 81 7099672
vodní pl. nádrž umělá 2 4626
vodní pl. tok přirozený 105 34480
vodní pl. zamokřená pl. 9 9298
zast. pl. společný dvůr 23 2850
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 198 60583
ostat.pl. jiná plocha 49 33753
ostat.pl. manipulační pl. 119 42630
ostat.pl. neplodná půda 100 95901
ostat.pl. ostat.komunikace 103 96061
ostat.pl. silnice 22 126278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 25472
Celkem KN 1804 11200975
Par. KMD 1804 11200975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 210
LV 296
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 08.12.2021 11:00

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.