k.ú.: 717584 - Žerotín u Panenského Týnce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 543012 - Žerotín NUTS5 CZ0424543012
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 729 3321520
zahrada 103 73350
ovoc. sad 18 67895
travní p. 99 109479
lesní poz les s budovou 15 615
lesní poz ostat.komunikace 1 1080
lesní poz 81 7099672
vodní pl. nádrž umělá 2 4626
vodní pl. tok přirozený 105 34480
vodní pl. zamokřená pl. 9 9298
zast. pl. společný dvůr 24 2886
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 194 60335
ostat.pl. jiná plocha 48 30228
ostat.pl. manipulační pl. 118 41636
ostat.pl. neplodná půda 100 95901
ostat.pl. ostat.komunikace 101 96061
ostat.pl. silnice 22 126278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 25472
Celkem KN 1795 11200974
Par. KMD 1795 11200974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 206
LV 300
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 21.10.2019 07:49

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.