k.ú.: 733911 - Domkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574350 - Provodov-Šonov NUTS5 CZ0523574350
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 619316
zahrada 5 3631
travní p. 12 63398
lesní poz 12 19082
vodní pl. nádrž umělá 5 3042513
vodní pl. tok přirozený 2 2354
vodní pl. zamokřená pl. 1 684
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 1 26821
ostat.pl. jiná plocha 2 1505
ostat.pl. neplodná půda 7 1432
ostat.pl. ostat.komunikace 35 28561
Celkem KN 131 3809369
Par. DKM 131 3809369
Typ údaje Způsob využití Počet
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1
LV 30
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2004
THM-V 1:2000 01.08.1971 20.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.08.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.03.2019 23:16

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".