k.ú.: 771139 - Třískolupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566951 - Výškov NUTS5 CZ0424566951
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 924934
travní p. 1 31873
zast. pl. 3 1866
ostat.pl. dráha 3 7338
ostat.pl. jiná plocha 8 68673
ostat.pl. manipulační pl. 222 2305206
ostat.pl. neplodná půda 3 15511
ostat.pl. ostat.komunikace 67 29308
Celkem KN 339 3384709
Par. DKM 339 3384709
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 3
LV 12
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 15.08.1984 29.04.2001
THM-V 1:2000 01.01.1974 14.08.1984
S-SK GS 1:2880 1843 14.08.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 23.03.2019 00:08

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".